ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Chytrá kmotra liška, 2.A

22. 2. 2019

Za účelem rozvoje čtenářské gramotnosti, jejimž obsahem je mimo jiné porozumět různým typům textu, se žáci 2.A vrhli do mimočítankové četby. Paní učitelka vybrala knihu O chytré kmotře lišce, kterou děti znají především z Večerníčku. V rámci četby jsme pracovali s řadou slov, jejichž význam jsme si vysvětlili, z každé kapitoly vzešlo nějaké ponaučení. Dále se děti seznámily se spisovatelem a ilustrátorem Josefem Ladou a jeho překrásnými ilustracemi. Na závěr si každý vyrobil papírovou loutku v podobě kmotry lišky, hajného Vobinušky, řezníka Špejlíka či pejsků Sultána a Hektora. Těšíme se na další četbu.

Celý článek »

Projekt Zdravé zuby

22. 2. 2019

Dne 11.2. 2019 proběhl pro žáky 2. a 3. tříd projekt „Zdravé zuby“.

Náplní jedné vyučovací hodiny byl preventivně-interaktivní program, jehož obsahem byla ústní hygiena, zdravá strava, používání dentálních pomůcek a správné čištění zubů. Děkujeme tímto studentkám stomatologické fakulty.

Celý článek »

Výlet 3. tříd na hvězdárnu

21. 2. 2019

Dne 18. února vyrazili žáci z obou třetích tříd na hvězdárnu do Hradce Králové, kde jsme se zúčastnili výukového programu Poprvé na hvězdárně. Velmi se nám hodil právě do hodin prvouky, kde jsme si začali povídat o sluneční soustavě. Program začal v digitálním planetáriu a díky jasnému počasí jsme se mohli poté přesunout i k dalekohledu a prohlédnout si sluníčko.

Celý článek »

Exkurze 8. ročníku – 6. 12. 2018

14. 2. 2019

Hrdličkovo muzeum člověka a Botanická zahrada PřF UK Praha

Jak se vyvíjel celý lidský druh, jak jedinec? Čím se člověk odlišuje od jiných živočišných druhů? Ovlivnilo vývoj člověka prostředí a klimatické podmínky? Čím se liší kostra ženy a muže? Co se děje s lidským tělem po smrti? Na tyto a další otázky mohli dostat odpověď žáci 8. ročníku při komentované prohlídce Hrdličkova muzea člověka a při workshopu Sběratelé kostí. Součástí exkurze byla také prohlídka skleníku Botanické zahrady PřF UK, která byla zaměřena na tropické koření a ovoce.

Celý článek »

Infocentrum ČEZ Obnovitelné zdroje, 5.třídy

14. 2. 2019

V pondělí 11.2.2019 navštívili žáci 5. tříd Infocentrum ČEZ Obnovitelné zdroje. Infocentrum je umístěno v budově malé vodní elektrárny Hučák v Hradci Králové. Průvodci jim představili principy a možnosti využití energetických zdrojů založených na využití síly vody, větru, slunce a biomasy. Páťáci zhlédli výukový film, prohlédli si interaktivní expozici a odnesli si krásnou pohlednici vodní elektrárny Hučák se samolepkami, které jim budou připomínat, jak získat energii z přírodních zdrojů a neničit tak okolní přírodu.

Celý článek »

Recyklohraní

11. 2. 2019

ZŠ Předměřice nad Labem je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení.

Vztah dětí k životnímu prostředí rozvíjí program též formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Žáci naší školy se již po několikáté aktivně a s vervou zapojili do plnění praktických úkolů. V posledním, nazvaném „Vytvořte BATERKOŽROUTA“, se věnovali výrobě originální nádoby na sběr použitých baterií.

Posuďte sami, jak se jim dílo podařilo.

Celý článek »

Přehazovaná 5. tříd

11. 2. 2019


Ve čtvrtek 7. 2. 2019 se na Masarykově základní škole v Hradci Králové – Plotiště odehrálo okresní finále ve přehazované 5. tříd. Naši žáci a žákyně z 5. třídy vyhráli všechny zápasy a stali se tak vítězi tohoto turnaje a postoupili do krajského finále, které se uskuteční 19. 2. v Nové Pace. Všem žákům a žákyním, kteří reprezentovali naši školu, blahopřejeme a držíme palce do dalších bojů.

Celý článek »

Florbal žáků 1. stupně – ČEPS CUP, krajská eliminace

11. 2. 2019

Družstvo našich mladších florbalistů vyhrálo krajskou eliminaci ČEPS CUPu a postoupilo do národního finále – východ, které proběhne 29.3.2019 v Olomouci.

V pondělí 28. ledna se naši žáci ze čtvrtých a pátých tříd zúčastnili krajského kola ČEPS CUPu ve florbale, které s přehledem vyhráli. Soutěž probíhala ve sportovní hale v Předměřicích nad Labem. Hraní na domácím poli jim tak svědčilo, že za vítězstvím si došli bez jediné prohry a bez inkasovaného gólu! Po celou dobu soutěže jim stál na lavičce trénér TJ Sokol Předměřice – Roman Hanzlík, který obohacoval své odchovance o cenné rady. Tímto mu moc děkujeme! Naši florbalisté si odnesli nejen krásné první místo, ale i postup do národního finále – východ v Olomouci. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy, blahopřejeme k 1. místu. Budeme jim držet palce.

Celý článek »

Jan Palach – 2.A

16. 1. 2019

V týdnu od 14. 1. do 19. 1 . proběhl ve třídě 2.A projekt věnovaný 50-letému výročí úmrtí Jana Palacha. Znát naši historii je důležité, však jsme její nedílnou součástí.

Celý článek »

Jan Palach

16. 1. 2019

Rok 2018 byl plný kulatých výročí. Ani rok 2019 nezůstane pozadu. I když první velké výročí tohoto roku není zrovna příjemné. Připomínáme si totiž 50 let od upálení Jana Palacha. Student Jan Palach si vzal život 16.ledna 1969. Tímto činem chtěl vyjádřit nespokojenost s politickým režimem v Československu. Je třeba si takovéto činy připomínat. Naši žáci (5. – 9. ročník) mohou prožít s Janem Palachem celý týden – tzv. Palachův týden. Po chodbách školy jsou rozmístěna stanoviště s úkoly. Projití trasy je dobrovolné. Žáci, kteří se zúčastní, se zábavnou formou o Janu Palachovi dozvědí mnohé zajímavosti a ještě si mohou vysloužit jedničku do dějepisu či vlastivědy.

Celý článek »

©2014 Jaroslav Čížek