ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Loučení se žáky IX. třídy

28. 6. 2019

Pasování prvňáčků na čtenáře

27. 6. 2019

Ve středu 19. června navštívili prvňáčci knihovnu, kde na ně čekali rodiče a hosté z Písmenkového království. Před nimi měli žáčci složit zkoušku ze čtení, aby mohli být slavnostně pasováni na čtenáře. Malí čtenáři vše dobře zvládli, a tak se mohli radovat nejen z pamětního listu, medaile a dalších dárečků, ale také z návštěvy pohádkové babičky Lidušky, která je přišla pozdravit a odměnit košem plných sladkých koláčků.

Celý článek »

Prezentace SŠ aplikované kybernetiky

27. 6. 2019

V pondělí 24.6. přijeli zástupci střední školy aplikované kybernetiky seznámit žáky 2. stupně s moderními technologiemi. Žáci si mohli vyzkoušet virtuální realitu, prohlédli si profesionální kameru, viděli praktické ukázky automatizovaných průmyslových provozů i 3D tisk.

Čokoládová tretra – Ostrava (semifinále)

27. 6. 2019

Dne 19. 6. 2019 se v Ostravě uskutečnilo semifinálové kolo Čokoládové tretry. Nejlepších osm sportovců se probojovalo do hlavního programu Zlaté tretry. Naši školu reprezentoval žák z páté třídy. Mezi školami z celé České republiky obsadil krásné 15. místo a navíc si o vteřinu zlepšil osobní rekord na trati dlouhé 300 m.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Sportovní den druhého stupně

25. 6. 2019

Dne 21. 6. se uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně. Dívky soutěžily ve vybíjené a chlapci v kopané. Kdo zrovna nezávodil, mohl využít doprovodné stanoviště.

Ve vybíjené zvítězily dívky ze 7.B., na 2. místě 9. třída a na 3. místě 6. třída.

U chlapců bylo pořádí následují: 1. místo 7.B, 2. místo 8. třída, 3. místo 6. třída.

Všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony.

Celý článek »

Logopedické hraní

25. 6. 2019

21.6. naše druháčky navštívila paní Víznerová se svou logopedicky zaměřenou pohádkou. S maňáskem hada navštívila několik kontinentů, kde nás seznámila s místními zvyky, obyvateli či zvířátky. Do dějě zapojila i několik dětí. Pohádka byla velice naučná a dětem se moc líbila.

Celý článek »

Požární ochrana očima dětí 2019

24. 6. 2019

Soutěž vyhlašuje Sbor dobrovolných hasičů České republiky. V části literární nebo výtvarné vyjadřují žáci své zkušenosti a poznatky o pomoci hasičů při požárech, živelných pohromách, autonehodách nebo se zamýšlejí nad vznikem požárů v důsledku nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou apod. Z rukou pana Jana Medaše, starosty SDH v Předměřicích nad Labem, převzali diplomy a věcné ceny žáci, kteří postoupili ze školního kola do okresního kola, a žáci, kteří se umístili na předních místech v okresním a krajském kole. V letošním školním roce jsme získali v okresním kole 7x první místo, 6x druhé místo a 4x třetí místo. V krajském kole se umístila jedna žákyně na 1. místě s postupem do kola národního a jedna žákyně na 2. místě. Za účast v soutěži obdržela škola Čestné uznání. Všem těmto žákům blahopřejeme a SDH v Předměřicích nad Labem děkujeme za diplomy, medaile a ceny.

Celý článek »

Tělesná výchova 3.A

24. 6. 2019

V rámci poslední hodiny tělesné výchovy tohoto školního roku jsme uspořádali turnaj v přeskocích přes švihadlo. Děti měly možnost již doma trénovat, aby mezi spolužáky obstály. Ti, kteří přípravu nepodcenili si zasloužili uznání od spolužáků, diplom a sladkou odměnu.

Celý článek »

Výlet 3. tříd na farmu Apolenka

24. 6. 2019

Dne 19. června vyrazily obě 3. třídy na výlet na farmu Apolenka, která se nachází nedaleko Pardubic. Celý den si děti užily mezi zvířátky jako jsou koníčci, kravičky, prasátka, ovečky, kozy, králíčci a spousta dalšího. V druhé části si vyrobily ovečku z papíru a vlny. Poté se již nachýlil čas oběda, a tak si na připraveném ohni opekly párky. Zaujalyje také výrobky zhotovené z místních surovin – různé sýry, jogurty, ale i mléko. Některé zakoupily a potěšily tak své rodiče.

Celý článek »

Broumovské stěny, výlet 5.tříd

23. 6. 2019

Ve středu 19.6.2019 vyrazili páťáci na školní výlet do Polických a Broumovských stěn. Prošli trasu, převážně po žluté turistické značce, ze Slavného u Police n. M. dlouhou cca 17 km. Viděli Kamennou bránu, rozhlédli se na vyhlídce Koruna, posvačili U Pánova kříže. Obdivovali skalní útvary v podobě kamenných hřibů, velblouda, želvy, kočky, veverky, a další. Přes Junáckou vyhlídku, skalní Bludiště – Signál a Soví hrádek zakončili výlet v Machově. Jako odměnu za vytrvalost si koupili nanuka a vydali se autobusem k domovu. Výlet byl příjemným zakončením celého školního roku a všichni si jej náležitě užili.

Celý článek »

©2014 Jaroslav Čížek