ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Čokoládová tretra – Ostrava (semifinále)

27. 6. 2019

Dne 19. 6. 2019 se v Ostravě uskutečnilo semifinálové kolo Čokoládové tretry. Nejlepších osm sportovců se probojovalo do hlavního programu Zlaté tretry. Naši školu reprezentoval žák z páté třídy. Mezi školami z celé České republiky obsadil krásné 15. místo a navíc si o vteřinu zlepšil osobní rekord na trati dlouhé 300 m.

Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a blahopřejeme k dosaženému výsledku.

Sportovní den druhého stupně

25. 6. 2019

Dne 21. 6. se uskutečnil sportovní den pro žáky druhého stupně. Dívky soutěžily ve vybíjené a chlapci v kopané. Kdo zrovna nezávodil, mohl využít doprovodné stanoviště.

Ve vybíjené zvítězily dívky ze 7.B., na 2. místě 9. třída a na 3. místě 6. třída.

U chlapců bylo pořádí následují: 1. místo 7.B, 2. místo 8. třída, 3. místo 6. třída.

Všem zúčastněným děkujeme za sportovní výkony.

Celý článek »

Logopedické hraní

25. 6. 2019

21.6. naše druháčky navštívila paní Víznerová se svou logopedicky zaměřenou pohádkou. S maňáskem hada navštívila několik kontinentů, kde nás seznámila s místními zvyky, obyvateli či zvířátky. Do dějě zapojila i několik dětí. Pohádka byla velice naučná a dětem se moc líbila.

Celý článek »

Požární ochrana očima dětí 2019

24. 6. 2019

Soutěž vyhlašuje Sbor dobrovolných hasičů České republiky. V části literární nebo výtvarné vyjadřují žáci své zkušenosti a poznatky o pomoci hasičů při požárech, živelných pohromách, autonehodách nebo se zamýšlejí nad vznikem požárů v důsledku nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou apod. Z rukou pana Jana Medaše, starosty SDH v Předměřicích nad Labem, převzali diplomy a věcné ceny žáci, kteří postoupili ze školního kola do okresního kola, a žáci, kteří se umístili na předních místech v okresním a krajském kole. V letošním školním roce jsme získali v okresním kole 7x první místo, 6x druhé místo a 4x třetí místo. V krajském kole se umístila jedna žákyně na 1. místě s postupem do kola národního a jedna žákyně na 2. místě. Za účast v soutěži obdržela škola Čestné uznání. Všem těmto žákům blahopřejeme a SDH v Předměřicích nad Labem děkujeme za diplomy, medaile a ceny.

Celý článek »

Tělesná výchova 3.A

24. 6. 2019

V rámci poslední hodiny tělesné výchovy tohoto školního roku jsme uspořádali turnaj v přeskocích přes švihadlo. Děti měly možnost již doma trénovat, aby mezi spolužáky obstály. Ti, kteří přípravu nepodcenili si zasloužili uznání od spolužáků, diplom a sladkou odměnu.

Celý článek »

Výlet 3. tříd na farmu Apolenka

24. 6. 2019

Dne 19. června vyrazily obě 3. třídy na výlet na farmu Apolenka, která se nachází nedaleko Pardubic. Celý den si děti užily mezi zvířátky jako jsou koníčci, kravičky, prasátka, ovečky, kozy, králíčci a spousta dalšího. V druhé části si vyrobily ovečku z papíru a vlny. Poté se již nachýlil čas oběda, a tak si na připraveném ohni opekly párky. Zaujalyje také výrobky zhotovené z místních surovin – různé sýry, jogurty, ale i mléko. Některé zakoupily a potěšily tak své rodiče.

Celý článek »

Broumovské stěny, výlet 5.tříd

23. 6. 2019

Ve středu 19.6.2019 vyrazili páťáci na školní výlet do Polických a Broumovských stěn. Prošli trasu, převážně po žluté turistické značce, ze Slavného u Police n. M. dlouhou cca 17 km. Viděli Kamennou bránu, rozhlédli se na vyhlídce Koruna, posvačili U Pánova kříže. Obdivovali skalní útvary v podobě kamenných hřibů, velblouda, želvy, kočky, veverky, a další. Přes Junáckou vyhlídku, skalní Bludiště – Signál a Soví hrádek zakončili výlet v Machově. Jako odměnu za vytrvalost si koupili nanuka a vydali se autobusem k domovu. Výlet byl příjemným zakončením celého školního roku a všichni si jej náležitě užili.

Celý článek »

Týden výletů a her, 1. třída

21. 6. 2019

Týden od 10. do 14. června strávily děti z první třídy mimo školní lavice.

Navštívily zámek v Častolovicích, prohlédly si zvířata v zámecké zahradě, chodily po laně, střílely z kuše. Zatančily si a zasoutěžily si na maškarním karnevalu. V rámci sportovního dne si zaběhaly, zaskákaly v pytli a přes švihadlo. Chlapci si zahráli fotbal a děvčata se věnovala gymnastice.

Největší oblibě se těšil tajný výlet za „Pohádkovou babičkou“. Děti se seznámily s pohádkovou babičkou Liduškou. Se zájmem naslouchaly jejímu vyprávění. Plnily pohádkové úkoly. Prohlédly si babiččinu zahrádku a poznávaly plodiny, které tam pěstuje. Dokonce ochutnaly i její, jak říkaly, pohádkové jahody.

Domů si odvážely babiččiny vlastnoručně upečené preclíky, křížaly a drobné sladkosti.

Díky pěknému počasí se celý týden vydařil a věřím, že děti budou mít na co vzpomínat.

 

Celý článek »

Výlet na koloběžkách, 6. třída

18. 6. 2019

V úterý 11. 6. si VI. třída vyzkoušela zase trochu jiný výlet. U Stříbrného rybníku jsme si půjčili koloběžky a vyrazili na nich do hradeckých lesů. Okruh měřil 10 km. Asi v půli cesty jsme se stavili na občerstvení U Vlka a vše jsme zakončili osvěžením v rybníku. I přes jedno rozbité koleno ujeli trasu všichni bez problému a s úsměvem na tváři.

Celý článek »

Literární exkurze 21.5. 2019 – Po stopách hronovských rodáků

18. 6. 2019

V letošním roce se žáci 7.A a 7.B zaměřili v hodinách literatury především na regionální autory, Aloise Jiráska a sourozence Čapkovy. Čekala je totiž literární exkurze do Hronova, odkud tyto významné osobnosti české literatury pocházely. Exkurzi předcházela podrobná příprava v hodinách literatury, ve které se žáci seznámili s životem a dílem A. Jiráska a sourozenců Čapkových. Den, kdy mohli všichni zpečetit své nabyté znalosti, nastal v úterý 21. 5. 2019. Počasí nám přálo, takže jsme se mohli těšit na den plný literárních soutěží a aktivit.

Exkurze byla rozdělena do několika etap. První etapou byla procházka po Hronově, kde na jednotlivých stanovištích žáci vyplňovali pracovní listy, ve kterých museli nejen odpovědět na otázky z oblasti literatury, ale také se z nich dozvěděli i zajímavé informace o historii města. V parku Aloise Jiráska žáci ochutnali minerální prameny a ve skupinách si zasoutěžili v postřehové hře. V další etapě žáci zavítali do rodného domu A. Jiráska, kde jim paní průvodkyně přiblížila dětství a důležité milníky z života tohoto autora. Opět následovala tvořivá činnost, kdy se žáci pokoušeli z rozstříhaných kousků složit městský znak. Poté nás kroky zavedly do Městské knihovny Egona Hostovského, kde už na nás čekal pan vedoucí, který nás ochotně provedl po knihovně. Procházkou po městě žáci poznali bývalou dřevěnou zvonici, ze které podle pověsti lidé svrhávali kozla, podívali se na mlýn, odkud pocházel dědeček sourozenců Čapkových, obdivovali budovu Jiráskova divadla či chlapeckou školu v renesančním stylu. Během zastávek žáci plnili různé úkoly – poznávali úryvky z pověstí a děl Josefa a Karla Čapkových či po vzoru pejska a kočičky upekli dort (naštěstí jen papírový).

Poslední zastávka směřovala právě do již zmíněné školy, kde se nachází malé interaktivní muzeum Pod čepicí. Tentokrát výstava s názvem Jé, chemie oslavuje vznik Mendělejovy chemické tabulky prvků. Návštěva muzea byla příjemnou vzdělávací tečkou za tímto náročným dnem. Děti se zde zábavnou formou dozvěděly, že vše kolem nás je složeno z chemických prvků.

Celý článek »

©2014 Jaroslav Čížek