ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Pracovníci základní školy

30. 8. 2018
Pedagogové základní školy 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Hebelka

Zástupce ředitele: Mgr. Michal Zikmund 

Přidělení funkcí:

hlavní koordinátor ŠVP: Mgr. Michal Zikmund

výchovná poradkyně: Mgr. Hana Drešerová

školní metodik prevence: Mgr. Jana Kopřivová

metodik ICT: Mgr. Edita Hušková Veselá

koordinátor EVVO: Mgr. Jana Malinová

předsedkyně ČMOS: Romana Albínová

školník: Jindřich Hruška

hospodářka školy: Jitka Brožková

vedoucí ŠJ: Iva Cvejnová

vedoucí vychovatelka ŠD: Romana Albínová

 

Třídní učitelé:

 • 1.    Mgr. Iva Němečková
 • 2.A  Mgr. Jitka Samková, DiS.
 • 2.B  Mgr. Pavla Tomíčková
 • 3.A  Mgr. Šárka Pořízová
 • 3.B  Mgr. Barbora Havlová
 • 4.A Mgr. Ivana Loskotová
 • 4.B  Mgr. Jitka Salfická
 • 5.A  Mgr. Veronika Samková
 • 5.B  Mgr. Edita Hušková Veselá
 • 6.    Mgr. Tereza Čermáková
 • 7.A  Mgr. Ivana Česáková
 • 7.B  Mgr. Michaela Šafrová
 • 8.   Mgr. Irena Cholastová
 • 9.   Mgr. Jana Malinová
Netřídní učitelé: 
Mgr. Pavel Hebelka – ŘŠ
Mgr. Michal Zikmund – ZŘŠ
Mgr. Jana Kopřivová
Mgr. Barbora Šubrtová
Mgr. Monika Tomášová
Mgr. Tereza Kozderková
Mgr. Hana Drešerová

Asistent pedagoga:

Bc. Tereza Marešová

Radomíra Voženílková

Marie Zahradníková

Školní asistent:

Mgr. Věra Petrová

Vychovatelky ŠD:

Romana Albínová

Alena Kopecká

Bc.Tereza Marešová

Sabina Surmová

Na rodičovské dovolené:
Mgr. Martina Salfická

 

Uklízečky:
Monika Vyhleďalová
Eva Hronešová
Denisa Vyleťalová
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©2014 Jaroslav Čížek