Základní škola a mateřská škola

Předměřice nad Labem

 

 

 

Identifikační údaje
Charakteristika školy
Charakteristika ŠVP
Učební plán
Průřezová témata
Osnovy
Hodnoceni
 

 

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání

 

Žák, student, občan

 

Motto: Jediným učitelem hodným tohoto jména
            je ten, kdo rozvíjí
            ducha svobodného myšlení a cit osobní
            odpovědnosti.

 

Platnost: 1.9.2007

Aktualizace: srpen 2018