ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

BESIP ve školní družině

21. 10. 2019

V pátek 18.října nás ve školní družině navštívila operační důstojnice městské policie HK paní Petra Jarková, která besedovala s dětmi (I. a II. oddělení) o způsobu chování při kontaktu s cizími a neznámými osobami a o dodržování bezpečnosti silničního provozu.

©2014 Jaroslav Čížek