ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Branný den, 21.3.2019

27. 3. 2019

Jak se zachovat v případě mimořádných situací, jako jsou živelné pohromy, požáry nebo únik chemických látek, kdy dochází k ohrožení života, zdraví, majetku či životního prostředí, procvičovali žáci naší školy 21. března v rámci branného dne. Před budovou školy měli svá stanoviště členové SDH Předměřice nad Labem a Lochenice. Žáci si mohli vyzkoušet oblečení hasičů, prozkoumali vybavení hasičského vozu a dozvěděli se, jak poskytnout první pomoc při zranění. Na dalších stanovištích v budově školy se žáci dozvěděli mimo jiné, jak se vyhlašuje poplach, jak se chovat při evakuaci obyvatelstva, co obsahuje evakuační zavazadlo, jak použít improvizované prostředky ochrany dýchacích cest a povrchu těla při úniku chemických látek nebo jak se zachovat, když se ztratí v lese. Zopakovali si také pravidla bezpečného chování na silnici. S jednotlivými tématy tentokrát seznamovali své mladší spolužáky žáci 9. ročníku, a to buď samostatně, nebo ve spolupráci s vyučujícími. Své role lektorů se ujali velmi zodpovědně. Vědomosti a dovednosti, které všichni žáci během tohoto dne získali, mohou být aktuální i v běžném každodenním životě.

©2014 Jaroslav Čížek