ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Dramatický kroužek

11. 1. 2022

Dramatický kroužek navštěvuje 12 dětí z 1.A.

Cílem našich setkání je všestranný rozvoj osobnosti dítěte.

Zaměřujeme se především na vzájemnou komunikaci mezi malými herci,

rozvoj slovní zásoby, práci se svými emocemi, ztvárnění rolí, rozlišování reality a fiktivního světa, rozvoj pohybových dovedností, práci s hlasem, pantomimické ztvárnění daných situací, improvizaci, řešení problémových situací. Děti se učí vlastním prožitkem a získanou zkušeností v dané roli.

Předlohou a inspirací nám jsou pohádky, bajky, obyčeje a zvyky, naše dosavadní každodenní zážitky a zkušenosti.

Na posledním setkání jsme se věnovali svátku Tří králů.

©2014 Jaroslav Čížek