ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Ekocentrum SEVER – Život na louce, Nech brouka žít…

9. 4. 2019

Středisko ekologické výchovy SEVER Hradec Králové – 6. ročník, 25. března 2019

Žáci šestého ročníku již podruhé navštívili Středisko ekologické výchovy SEVER v Hradci Králové. I tentokrát se zúčastnili dvou výukových programů. První program nazvaný Život na louce žákům připomněl rostliny a živočichy lučního ekosystému. Dále jim vysvětlil rozdíl mezi intenzivním a přirozeným hospodařením. Druhý program Nech brouka žít byl zaměřený na ochranu živočichů. Žáci si na příkladech vyhynulých organismů ukázali, za jak krátkou dobu dokázal člověk vyhubit jeden druh. Dále se žáci zamýšleli nad způsoby ochrany živočichů a nad tím, jak se liší jejich přímá a nepřímá ochrana.

©2014 Jaroslav Čížek