ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Hvězdárna, 28.11.2018

3. 12. 2018

Žáci 7.A a 7.B třídy se 28.11.2018 zúčastnili vzdělávacího programu „Země a její sousedé“ v digitálním planetáriu v Hradci Králové. Tento výukový program o Zemi a vesmíru, vhodný pro předměty přírodopis, zeměpis a fyzika, měl pomoci poskytnout základ všeobecného vzdělání a rozvíjet vnímavost a citlivé vztahy k přírodě.

Živě moderovaný pořad o sluneční soustavě s důrazem na Zemi jako planetu jsme zhlédli v digitálním planetáriu, kde si žáci prohlédli noční oblohu (sluneční soustavu a okolní planety, ukázku významných hvězd a souhvězdí, ekliptiky, zdánlivý pohyb Slunce od východu k západu…).

Navštívili jsme také kopuli s dalekohledem a díky příznivému počasí se děti také podívaly na Slunce.

Cestou k dalekohledu jsme provedli pokus s Foucaultovým kyvadlem a přesvědčili se o otáčení Země.

Žáci se také mohli zvážit na kosmické váze. Ta jim ukázala, jakou „hmotnost“ mají na Zemi, na Měsíci, na Jupiteru, na Slunci či ve stavu beztíže.

©2014 Jaroslav Čížek