ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Literární exkurze 21.5. 2019 – Po stopách hronovských rodáků

18. 6. 2019

V letošním roce se žáci 7.A a 7.B zaměřili v hodinách literatury především na regionální autory, Aloise Jiráska a sourozence Čapkovy. Čekala je totiž literární exkurze do Hronova, odkud tyto významné osobnosti české literatury pocházely. Exkurzi předcházela podrobná příprava v hodinách literatury, ve které se žáci seznámili s životem a dílem A. Jiráska a sourozenců Čapkových. Den, kdy mohli všichni zpečetit své nabyté znalosti, nastal v úterý 21. 5. 2019. Počasí nám přálo, takže jsme se mohli těšit na den plný literárních soutěží a aktivit.

Exkurze byla rozdělena do několika etap. První etapou byla procházka po Hronově, kde na jednotlivých stanovištích žáci vyplňovali pracovní listy, ve kterých museli nejen odpovědět na otázky z oblasti literatury, ale také se z nich dozvěděli i zajímavé informace o historii města. V parku Aloise Jiráska žáci ochutnali minerální prameny a ve skupinách si zasoutěžili v postřehové hře. V další etapě žáci zavítali do rodného domu A. Jiráska, kde jim paní průvodkyně přiblížila dětství a důležité milníky z života tohoto autora. Opět následovala tvořivá činnost, kdy se žáci pokoušeli z rozstříhaných kousků složit městský znak. Poté nás kroky zavedly do Městské knihovny Egona Hostovského, kde už na nás čekal pan vedoucí, který nás ochotně provedl po knihovně. Procházkou po městě žáci poznali bývalou dřevěnou zvonici, ze které podle pověsti lidé svrhávali kozla, podívali se na mlýn, odkud pocházel dědeček sourozenců Čapkových, obdivovali budovu Jiráskova divadla či chlapeckou školu v renesančním stylu. Během zastávek žáci plnili různé úkoly – poznávali úryvky z pověstí a děl Josefa a Karla Čapkových či po vzoru pejska a kočičky upekli dort (naštěstí jen papírový).

Poslední zastávka směřovala právě do již zmíněné školy, kde se nachází malé interaktivní muzeum Pod čepicí. Tentokrát výstava s názvem Jé, chemie oslavuje vznik Mendělejovy chemické tabulky prvků. Návštěva muzea byla příjemnou vzdělávací tečkou za tímto náročným dnem. Děti se zde zábavnou formou dozvěděly, že vše kolem nás je složeno z chemických prvků.

©2014 Jaroslav Čížek