ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Př 6. A – Šest pokladů, 24. 5. 2022

23. 6. 2022

Žáci 6. A se v rámci výuky přírodopisu zúčastnili výukového programu Střediska ekologické výchovy SEVER v HK, který probíhal v PP Na Plachtě. Formou badatelských a prožitkových aktivit se žáci podrobněji seznámili se dvěma ze šesti ekosystémů, které se na území PP nacházejí. Konkrétně se jednalo o suchou louku a tůně, kde se žáci věnovali především lovu a určování druhů bezobratlých živočichů.

©2014 Jaroslav Čížek