ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

TONDA OBAL – třídění odpadu, výukový program pro I. a II. stupeň ZŠ, 6. prosince 2017

16. 4. 2018

V rámci projektu RECYKLOHRANÍ, do kterého je naše škola také zapojena, byli žáci prvního i druhého stupně hravou formou proškoleni v oblasti třídění odpadu a jeho následného využití.

©2014 Jaroslav Čížek