ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Velký poklad v malém labyrintu, 12. 5. 2015

21. 5. 2015

Téměř uprostřed města HK se rozprostírá přírodně zajímavá a hodnotná oblast – PP Na Plachtě. Na 39 ha se nachází řada stanovišť s vysokou druhovou rozmanitostí. Paradoxně tato oblast vznikla lidskou činností! Podaří se ji uchránit před zánikem? Jakou péči potřebuje? Na tyto a další otázky dostali odpověď žáci 6. ročníku, kteří se 12. května zúčastnili výukového programu v této lokalitě. Stěžejní aktivitou programu bylo pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, tůní i mokřadů. Žáci se tak blíže seznámili například s užovkou, čolkem, slepýšem či masožravou rostlinou bublinatkou.

P1010971

©2014 Jaroslav Čížek