ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Velký poklad v malém labyrintu, 6. ročník, 7. květen 2019

6. 6. 2019

V rámci přírodopisu a environmentální výchovy navštívili žáci 6. ročníku PP Na Plachtě v HK, která je důkazem toho, že zásahy člověka do krajiny nemusí být pouze destruktivní.

Lokalita je bývalým vojenským prostorem. Díky působení člověka zde vznikly unikátní biotopy, které dnes obývají různé druhy rostlin a živočichů. Jedná se především o periodické tůně v terénních prohlubních po těžké vojenské technice, které dnes obývají ohrožené druhy žab, čolků a různých drobných bezobratlých živočichů. Stěžejní aktivitou programu bylo pozorování, odchyt a určování obyvatel suché louky, jejího okolí i tůní a mokřadů.

©2014 Jaroslav Čížek