ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce knihovna

Knihovna

4. 2. 2014

Knihovna je od roku 1996 přemístěna do budovy základní školy. Má dvě oddělení – pro dospělé čtenáře a samostatné oddělení pro děti. V roce 2003 byla Místní knihovna Předměřice nad Labem přejmenována na Obecní knihovnu Předměřice nad Labem. Součástí obecní knihovny je i knihovna školní.

Pro naše čtenáře připravujeme řadu akcí. Protože velkou část čtenářů tvoří děti, je většina akcí věnována právě jim. Již pravidelně se účastníme celostátně vyhlašované Noci s Andersenem. Více informací najdete na našich webových stránkách.

webové stránky knihovny

©2014 Jaroslav Čížek