ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce knihovna

Knihovna

1. 9. 2023

Obecní knihovna je umístěna v nově zrekonstruované a bezbariérové části budovy základní školy. Zcela nové a moderní je i veškeré vnitřní zařízení. Pro naše čtenáře připravujeme různě tematicky zaměřené besedy, literární a výtvarné soutěže, besedy se spisovateli. Protože velkou část čtenářů tvoří děti, je většina akcí věnována právě jim. Pravidelně se účastníme např. celostátně vyhlašované Noci s Andersenem či pasování na čtenáře. Více informací najdete na našich webových stránkách.

Webové stránky knihovny zobrazíte kliknutím na tento odkaz

©2014 Jaroslav Čížek