ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Aktuality školka

16. 3. 2020

Zápis do 1. třídy základní školy

Uzavření-MŠ-1

Doklad pro zaměstnavatele o začátku ošetřovného si vyzvedněte v MŠ po telefonické domluvě na tel.: 605001322 nebo e-mailem: skolkap@seznam.cz

Vážení rodiče, až do odvolání máte možnost využít  nabídku programů: „BAREVNÉ KAMÍNKY“. Jedná se o interaktivní programy s přístupem přes internet, které v naší MŠ využíváme a jsou dětmi velmi  oblíbené. Pokud máte zájem, bližší informace k postupu přihlášení Vám zašleme e-mailem. Pište na: skolkap@seznam.cz

Jaro v naší školce

Každoročně jsme dodržovali zvyk vítaní  jara vynášením Mořeny. Velice nás mrzí, že tento rok jsme vycházku k Labi neuskutečnili.

Náměty pro rodiče:

V měsíci dubnu jsme se měli věnovat integrovanému bloku

Jaro dělá pokusy

a těmto tématům –

 Zvířata, ptáci a jejich mláďata

 Velikonoce

 Ptáci, hmyz

 Květiny (jarní, pokojové) a keře

Čarodějnice

Jejich obsahem je například:

Uvědomění si příchodu jara a vnímání jeho charakteristických znaků. Pozorování probouzející se přírody, vnímání jejích krás a barev. Pěstování lásky ke všemu živému, ke zvířatům a mláďatům. Seznámení s životem stěhovavých ptáků. Ochrana přírody, všeho živého i hmyzu. Osvojení si lidových zvyků a prožívání tradic Velikonoc a pálení čarodějnic. Zacházení s výtvarným materiálem a rozvíjení zručnosti při výrobě velikonoční výzdoby. Poznávání a pojmenování jarních květin a keřů. Zvládání péče o pokojové rostliny, seznámení s nadzemní a podzemní částí rostliny – pokusy.

Příklady činností: – seznámení se zvyky Velikonoc (kraslice, pomlázka, koledy) – pokusy (rychlení větviček, barvení květin) – pozorování zahrádek a okolí – práce s lupou, prožitkové učení – poslech ptáků a zvuků v parku – rytmická cvičení, sluchové hry (ptáčku zazpívej) – stříhání, lepení, dekorativní zdobení, výroba čarodějnic – opakování a seznámení s novými říkadly – hudebně pohybová činnost (cvičení s hudbou, tanečky, instrumentální doprovod).

Můžete se naučit

Básničky :

pro předškoláky – Už si vrabci koupou bříško

Už si vrabci koupou bříško,
už se káča točí.
Kde jsi byla, pampeliško,
od čeho máš oči?
Od slunce, od zlata,
jak jsem se tam zahleděla,
hned jsem byla zlatá celá
jako housata.

Pampelišky, povězte mi,

podruhé se ptám.
Čím otvírá slunko zemi?
Kudy pouští jaro k nám?
Žežulky si povídaly,
že jsou vrátka v jednom háji.
Ke vrátkům je zlatý klíč,
jmenuje se petrklíč.

 Pro menší děti:

Ptáček zpívá písničku,
zpívání má v malíčku.
Po větvičce poskakuje,
vesele si prozpěvuje.

Tulipán a tulipaní,celý den se k sobě klaní.

Až se diví okolí, že je záda nebolí.

Píseň: pusťte si, poslouchejte –  https://www.youtube.com/watch?v=KOVOJGoCCGw

Pracovní listy: https://cz.pinterest.com/pin/301530137550847601/

http://vytvarna-vychova.cz/od-seminka-k-rostlince/

Vyrobte si jarní výzdobu

To není povinnost, jen pokud budete mít zájem a čas, můžete nám poslat nějaký výrobek na fotografii – čarodějnici, květinky, výzdobu oken – vše, co jaro přináší. Fotografii pak zašlete na : skolkap@seznam.cz a my je na našich stránkách zveřejníme. (v rubrice Akce)

Můžete čerpat na https://cz.pinterest.com

 Také se můžete podívat na to, co se právě děje v lese: https://www.youtube.com/watch?v=xOsXWkp1_BM 

Přejeme hodně zdraví a optimismu

             Vaše paní učitelky

 


Aktuální fotografie najdete na stránce „Akce MŠ“, fotografie z minulých let najdete ZDE.

©2014 Jaroslav Čížek