ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Pro rodiče

1. 9. 2023

Provoz MŠ od 6.15 do 16.45 hod.

Obědy plaťte předem do 20. předešlého měsíce ( č. účtu: 230536134/0300).

Úplatu za předškolní vzdělávání do 20. příslušného měsíce ( č. účtu: 181838207/0300).

Příspěvek SRPMŠ v měsíci září příslušného roku (na účet: 230315016/0300).

Děti v posledním roce docházky do MŠ jsou osvobozeny od úplaty do doby zahájení docházky do ZŠ.


Dokumenty ke stažení:

Školní řád

Provoz MŠ od 6.15 do 16.45 hod.

Obědy plaťte předem do 20. předešlého měsíce ( č. účtu: 230536134/0300).

Úplatu za předškolní vzdělávání do 20. příslušného měsíce ( č. účtu: 181838207/0300).

Příspěvek SRPMŠ v měsíci září příslušného roku (na účet: 230315016/0300).

Děti v posledním roce docházky do MŠ jsou osvobozeny od úplaty do doby zahájení docházky do ZŠ.


Pověření k vyzvedávání dítěte

©2014 Jaroslav Čížek