ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Pro rodiče

28. 8. 2021

Provoz MŠ od 6.15 do 16.30 hod.

Obědy plaťte předem do 20. předešlého měsíce.

Úplatu za předškolní vzdělávání do 20. příslušného měsíce.

Děti v posledním roce docházky do MŠ jsou osvobozeny od úplaty do doby zahájení docházky do ZŠ.


Dokumenty ke stažení:

Školní řád MŠ
Pověření k vyzvedávání dítěte

©2014 Jaroslav Čížek