ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce skolka

Úvod školka

4. 9. 2019

Uvodweb

Mateřská škola v Předměřicích nad Labem byla zřízena v roce 1946 v Národní škole. První učitelkou nově zřízené školy byla Jana Pátá z Předměřic n. L. a opatrovnicí Anna Lišková.

Protože prostory a prostředí ve staré škole nevyhovovaly, začala se v padesátých letech plánovat stavba nové budovy pro mateřskou školu.

Dvoutřídní MŠ navrhl architekt Jiří Sobel , zahradu Jaroslav Tuček. Velkou zásluhu na otevření nové budovy měl tehdejší předseda národního výboru Václav Prášil a tehdejší tajemník Jaroslav Trousil.

Budova byla postavena za tři roky a dne 19.6.1960 byla nová budova mateřské školy slavnostně otevřena.

Od školního roku 60/61 byla otevřena dvě oddělení, ředitelkou byla Helena Moníková nyní Ulrychová, která na této školce působila do roku 1973.

V 70. letech navštěvovalo MŠ kolem 50 dětí. V 67 a 69 dokonce 90 dětí – ty dojížděly z Hradce Králové. Školka se během let vybavovala, modernizovala a v obci přibývalo stále více dětí.

Ve školním roce 93/94, na návrh České školní inspekce a obce, byla provizorně z ložnice II. třídy zřízena třída pro nejmenší děti. Třída byla zřízena na dobu přechodnou a nepředpokládalo se, že už se nezruší. Počet dětí v této třídě se zvyšoval z  18 až na 23. Hygienické zázemí pro děti i personál nevyhovovalo hygienickým požadavkům.

V roce 2003 se konala přestavba soc. zařízení a kapacita se stanovila na 72 dětí.

Rozšířila se i zahrada, s jejím vybavením nám pomohli sponzoři.

V roce 2012 byla ukončena rekonstrukce budovy.

V současné době má naše MŠ tři třídy s 28 dětmi, 6 učitelek, školnici a 2 kuchařky.

Od roku 2003 jsme součástí právního subjektu Základní škola a mateřská škola.

Od roku 1960 do roku 2012 navštívilo MŠ 3 469 dětí a vystřídalo se 60 zaměstnanců.

Ředitelkami do roku 2003- kdy se stala MŠ součástí právního subjektu byly paní Moníková- Ulrychová, paní Semeráková – Svobodová,

paní Jarchovská – Valtrová, paní Šímová a paní Vyšohlídová.

©2014 Jaroslav Čížek