ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Elektronický systém

4. 9. 2022

Na stránkách www.strava.cz

lze:

1/ Sledovat aktuální jídelní lístek 

2/ Sledovat výši konečného zůstatku na účtu  

3/ Ověřovat platby  

4/ Provádět odhlášky dle platných pravidel  

5/ Zvolit další možnosti dané nabídkou

 Zájemci o tuto službu se mohou přihlásit u vedoucí ŠJ osobně nebo telefonicky. 

Pro objednávaní a odhlašování stravy na další den platí nutnost dodržet čas do 11 hodin! 

S dalšími dotazy se obracejte na ved. ŠJ, telefon 495581238.

©2014 Jaroslav Čížek