ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Pokyny ke stravování

4. 2. 2014

Pokyny ke stravování

  Základní škola a mateřská škola
Školská 279
Předměřice nad Labem
Vážení rodiče a strávníci,
od září roku 2009 pro Vás zavádíme novou službu – placení stravného bezhotovostně, na účet školy.
Číslo účtu: 230 536 134 / 0300
Věnujte pozornost následujícím informacím:
1. Vyplňte přihlášku ke stravování, kde nezapomeňte na rodné číslo dítěte/strávníka/,které je nutné pro správné přiřazení platby. 
2. Stravné plaťte převodem z Vašeho účtu na účet školy nebo poštovní poukázkou,případně
vložte osobně na přepážce …………………….
3. Jako variabilní symbol při platbě používejte rodné číslo dítěte /strávníka/.Pro lepší orientaci
v informaci pro příjemce uveďte jméno dítěte /strávníka/
4. Je nutné zaplatit peníze včas,to je nejdéle do 20. v měsíci, tím hradíte objednanou stravu na příští měsíc.

5. Strava v průběhu školního roku se objednává automaticky, změny ve stravování – odhlašování strávníků provádějte na www. strava.cz. Ukončení stravování, objednávání stravy o prázdninách a další důležité změny hlaste vedoucí ŠJ. Strávník, který nebude mít peníze na stravovacím účtu, nedostane oběd.
6. Výše finanční částky je na vašem rozhodnutí, ale dítě (strávník) musí mít na svém stravovacím účtě dostatek finančních prostředků, aby se mohlo plynule stravovat během celého měsíce. 

7. Zůstatky na účtech se převádějí do vyšších ročníků, i v MŠ se zústatek převede do 1. třídy ZŠ Předměřice nad Labem.

8. V případě ukončení stravování lze zůstatek na účtu vyplatit hotově,nebo zaslat na účet zákonného zástupce na základě písemné žádosti s uvedením čísla účtu příjemce a rodného čísla strávníka.

Ceny obědů na školní rok 2012/13

Mateřská škola:
denní stravování 3 – 6 let  30,- Kč
přesnídávka + oběd 3 – 6 let 24,- Kč
denní stravování 7 let 33,- Kč
přesnídávka + oběd 7 let 27,- Kč

Základní škola:
oběd pro strávníky 7 – 10 let 20,- Kč  
oběd pro strávníky 11 – 14 let 22,- Kč
oběd pro strávníky 15 let 24,- Kč

Odhlašování obědů:
oběd je nutné odhlásit do 11,00 hodin den předem a to na www.strava.cz, telefonicky 495581238, na záznamník 495581238.
O aktuálním stavu konta se můžete informovat na www.strava.cz, nebo u ved. ŠJ Šmejdové na tel.č. 495581238

PŘIHLÁŠKA DO ŠKOLNÍ JÍDELNY ZDE KE STAŽENÍ

©2014 Jaroslav Čížek