ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Odhlašování stravy

4. 2. 2014

   Upozorňujeme všechny zájemce o školní stravování, že je povinností strávníka/právního zástupce/, odhlásit stravné v době nepřítomnosti dítěte v zařízení ZŠ nebo MŠ -strávník od druhého dne nemá nárok na odběr stravy. V případě neodhlášené stravy bude tato rozdána na přidání ostatním strávníkům, finanční náhrada se neposkytuje! !
Odhlášky provádějte na www.strava.cz, event. telefonicky na tel. č. 495581238 vždy do 11 hodin.

©2014 Jaroslav Čížek