ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce jidelna

Odhlašování stravy

1. 9. 2022

Upozorňujeme všechny zájemce o školní stravování, že je povinností strávníka/právního zástupce/, odhlásit stravné v době nepřítomnosti dítěte v zařízení ZŠ nebo MŠ -strávník od druhého dne nemá nárok na odběr stravy. 


Odhlášky provádějte na www.strava.cz, event. telefonicky na tel. č. 495581238 vždy do 11 hodin., v 1. den nemoci lze odhlásit stravu do 7:00 hod.

©2014 Jaroslav Čížek