ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Aktuality

9. 5. 2022

Zápis do ZUŠ Smiřice

Více informací zde.


Setkání vedoucí školní jídelny s třídními důvěrníky

Ve středu 11.5.2022 v 15:30 hod. se ve školní jídelně uskuteční setkání třídních důvěrníků s vedoucí školní jídelny a ředitelem školy.


Ochutnávka obědů

Školní jídelna nabízí rodičům stravujících se žáků možnost ochutnávky jídel. Tuto nabídku lze využít v době výdeje obědů. Pokud rodič žáka, který se stravuje v jídelně, projeví zájem o ochutnávku, může se svým dítětem zasednout ke stolu. Jedná se o ochutnávku, ne o porci oběda.


Zápis do 1. ročníku základní školy pro uprchlíky

K zápisu do ZŠ  v období od 1. do 30. dubna nemohou podat přihlášku cizinci s vízem za účelem strpění pobytu na území ČR podle § 33 odst. 1 písm. a) zákona o pobytu cizinců na území ČR  („uprchlíci“) s místem pobytu ve spádové oblasti. Pro tyto cizince – uprchlíky je určen termín zápisu 15. 6. 2022.

Зарахування до 1-го класу початкової школи для біженців

Для зарахування до ЗНЗ у період з 1 по 30 квітня не можуть подати заяву іноземці з візою для того, щоб стерпіти перебування на території ЧР відповідно до § 33 п. 1 ст. а) Закону про перебування іноземців на території ЧР («біженці») з місцем перебування в зоні відчуження. Для цих іноземців – біженців призначений термін реєстрації періоду з 1 червня 2022 року по 15 липня 2022 року – 15. 6. 2022.


Změny od 14. 3. 2022

  • ruší se povinnost zakrytí dýchacích cest všech osob ve všech prostorách školy,
  • nadále platí, že dítě či žák mající příznaky akutního infekčního onemocnění nepatří do školy či školského zařízení.

Žádost vedení školy

Prosíme rodiče o okamžité nahlášení pozitivního COVID testu dítěte třídní učitelce nebo vedení školy.

Děkujeme za vstřícnost.


Letní zotavovací akce ŠD


Řazení před školou

Nástup do školyTřídy
7,40 hod.1.A, 2.A, 3.tř., 5.A, 6.A, 7.A, 8.A
7,50 hod.1.B, 2.B, 4.tř., 5.B, 6.B, 7.B, 8.B, 9.tř.

©2014 Jaroslav Čížek