ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Aktuality

19. 9. 2022

Závěry porady Výboru SRPDŠ s ředitelem školy

(týkající se příspěvku SRPDŠ, platby kroužků a volna ŘŠ)

Příspěvek SRPDŠ 200 Kč (platí starší sourozenec).

Ceny kroužků ve stejné výši jako v loňském školním roce (viz tabulka níže).

Volno ředitele školy: 24. a 25. 10. 2022 a 18. 11. 2022. Školní družina v provozu.Rozvrh na školní rok 2022 – 2023

Základní varianta rozvrhu tříd 1. stupně

Základní varianta rozvrhu tříd 2. stupně

Lze předpokládat dílčí úpravy, konec výuky by měl zůstat zachován. Časy odpolední výuky budou upřesněny (ve většině případů je zkrácena polední přestávka na 30 minut a 8. hodina končí nejpozději 15,05).


Kroužky ve školním roce 2022 – 2023

Nabídka kroužků v tomto odkazu. Přihlášení a více informací u vedoucích.

©2014 Jaroslav Čížek