ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Distanční výuka dle nařízení MŠMT

13. 10. 2020

Informatika 8. ročník – odkaz na Třídní stránky se sdíleným obsahem (E. Hušková Veselá)


Zde pro vás budeme zveřejňovat webové stránky na procvičování látky.


Návod na přihlášení do prostředí Office 365 – Windows – počítač

Návod na přihlášení do prostředí Office 365 – Android – telefon

Online hodina – Windows – počítač

Online hodina – Android – telefon

Přístupové údaje mají žáci nalepené v žákovské knížce (případně jsou k dispozici u třídních učitelek). V případě potíží s instalací a hesly, pište na adresu zástupce ředitele: zastupce@pnl.cz


ČT EDU – webový portál, videa, ukázky atd.

©2014 Jaroslav Čížek