ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Pracovníci základní školy školní rok 2021/2022

20. 8. 2021
Pedagogové základní školy 

Ředitel školy: Mgr. Pavel Hebelka

Zástupce ředitele: Mgr. Michal Zikmund 

Přidělení funkcí:

hlavní koordinátor ŠVP: Mgr. Michal Zikmund

výchovná poradkyně: Mgr. Hana Drešerová

školní metodik prevence: Mgr. Jana Kopřivová

metodik ICT: Mgr. Edita Hušková Veselá

koordinátor EVVO: Mgr. Jana Malinová

předsedkyně ČMOS: Romana Albínová

školník: Jindřich Hruška

hospodářka školy: Jitka Brožková

vedoucí ŠJ: Iva Cvejnová

vedoucí vychovatelka ŠD: Romana Albínová

 

Třídní učitelé:

 • 1.A   Mgr. Jitka Samková, DiS.
 • 1.B   Mgr. Šárka Pořízová
 • 2.A  Mgr. Pavla Tomíčková
 • 2.B  Mgr. Ivana Moravcová
 • 3.tř. Mgr. Barbora Havlová
 • 4.tř. Mgr. Jitka Salfická
 • 5.A   Mgr. Ivana Loskotová
 • 5.B  Mgr. Veronika Samková
 • 6.A  Mgr. Eliška Podaná
 • 6.B  Mgr. Michaela Šafrová
 • 7.A  Mgr. Irena Cholastová
 • 7.B Mgr. Monika Schejbalová
 • 8.A  Mgr. Jana Malinová
 • 8.B  Mgr. Martina Salfická
 • 9.tř. Mgr. Tereza Čermáková
Netřídní učitelé: 
Mgr. Pavel Hebelka – ŘŠ
Mgr. Michal Zikmund – ZŘŠ
Mgr. Jana Kopřivová
Mgr. Barbora Munzarová Šubrtová
Mgr. Edita Hušková Veselá
Mgr. Hana Drešerová
Mgr. Ivana Česáková
Bc. Martin Doležal

Asistentky pedagoga:

Simona Adamová

Radomíra Voženílková

Marie Zahradníková

Renáta Černá

Věra Petrová

Vychovatelky ŠD:

Romana Albínová

Sabina Surmová

Kristýna Horálková

Lucie Bucková

Školní psycholog:

Karina Hanišová

Uklízečky:
Monika Vyhleďalová

Lucie Kernerová

Beáta Hušková

 

©2014 Jaroslav Čížek