ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

O škole

1. 6. 2022

Od 1. ledna 2003 je základní škola právním subjektem, jehož součástí se staly školní družina, mateřská škola, školní jídelna a obecní knihovna. Od 1. ledna 2006 má subjekt název Základní škola a mateřská škola, Předměřice nad Labem, okres Hradec Králové.

Ve školním roce 2021/2022 navštěvuje školu 325 žáků, kteří jsou rozděleni do 15 tříd v 9 ročnících. Základní škola je spádovou školou pro děti z Nedělišť, z Lochenic a ze Sendražic. Do školy však dojíždějí i děti z Hradce Králové, z Hořiněvsi a dalších obcí.

Žáci všech ročníků se vyučují dle Školního vzdělávacího programu – Žák, student, občan.

©2014 Jaroslav Čížek