ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Přírodní památka Na Plachtě v Hradci Králové (23. 10. 2021 a 23. 4. 2022)

6. 5. 2022

V letošním školním roce se mezi žáky druhého stupně ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem opět našli dobrovolníci, kteří se zúčastnili podzimní a jarní brigády v PP Na Plachtě v HK. Pomáhali nejen se sběrem odpadků, ale především s odstraňováním náletových dřevin, vyhrabáváním trávy a odklízením větví nebo úpravou hnízdních ploch pro včely a kutilky.

Celý článek »

Den Země – 4. třída

6. 5. 2022

Žáci čtvrtého ročníku se ke Dni Země připojili nejen svou účastí v soutěži Poznej a chraň, ale v rámci výtvarné výchovy a českého jazyka nakreslili a napsali přáníčka věnovaná Zemi.

Den Země 8. ročníku – 20. 4. 2022

6. 5. 2022

V rámci Dne Země žáci 8. A a 8. B navštívili Ekocentrum PALETA Pardubice. Zde se zúčastnili dvou výukových programů. Program Ekologická stopa byl zaměřený na globální problémy naší planety a žákům pomohl si uvědomit jejich podíl na problémech životního prostředí. Program Nákupy s rozumem byl zaměřený na předcházení vzniku odpadů.

Celý článek »

Den Země – 2.A, 2.B

6. 5. 2022

Ve čtvrtek 21.4.2022 třídy 2.A a 2.B oslavily v předstihu den Země. I přes nepřízeň počasí jsme se ráno vydali pěšky do místní firmy na třídění odpadu – NAPOS. Měli jsme velmi zajímavou a poučnou prohlídku. Děti si vyzkoušely skartaci starého papíru. Po příchodu do školy jsme zvládli ještě stezku ve dvojicích. Děti chodily a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, vztahující se k přírodě. Tímto ještě jednou děkujeme paní učitelce Malinové za organizaci stezky a žákům 9.ročníku za pomoc na stanovištích. Celým dnem nás provázela dobrá nálada.

Bohužel počasí nám nepřálo na sběr odpadků v okolí školy. Přesto 2.B nezaváhala a na sběr se vydala v pondělí 25.4. v rámci hodiny prvouky. Následovala diskuse o třídění odpadů a odhazování odpadků na veřejných místech. K překvapení všech žáků i třídní učitelky bylo odpadků mnoho. Žáci byli šikovní a našli i to, co už bylo na mnohých místech dobře ukryto.

Věříme, že projektový den byl pro všechny naučný a zábavný zároveň. Doufáme, že druháčci budou i nadále třídit odpad a své znalosti budou prezentovat dalším lidem.

Celý článek »

Den Země – 1.A a 1.B

6. 5. 2022

Planeta Země je naším domovem, a proto o ni musíme pečovat. Z toho důvodu si právě 22. dubna připomíná celý svět Den Země.

Připojili jsme se i my s dětmi v naší škole. Spolužáci z 2. stupně si pro mladší kamarády připravili s pomocí paní učitelky Malinové program týkající se právě tohoto tématu. Po celý týden se na připravených stanovištích střídaly děti z různých ročníků napříč celým 1. stupněm.

V některých třídách se ale aktivity propojily i do dalších předmětů jako je např. prvouka, čtení, hudební výchova, výtvarná výchova či pracovní činnosti.

Děti byly z akce nadšené a jistě se budou těšit na příští rok.

Celý článek »

Čarodějnický den ve škole

6. 5. 2022

Dne 29.4. proběhl ve škole čarodějnický den, který si děti velmi užily.

Celý článek »

Hodiny tělesné výchovy ve 2.B

2. 5. 2022

Třída 2.B se pravidelně během úterních hodin tělesné výchovy účastní soutěží. Soutěže jsou pestré
a každý týden zaměřené na jiné dovednosti, tak aby vyhrát mohl opravdu každý. Vyhlášení probíhá vždy v pátek, kdy děti obdrží diplomy a drobnou odměnu. Cílem těchto aktivit je snaha rozvíjet všestranné sportovní dovednosti a umět ocenit výhru spolužáka.

Celý článek »

Podorlický skanzen Krňovice 2.A, 2.B

28. 4. 2022

4.4.2022 navštívily obě 2. třídy Podorlický skanzen v Krňovicích. V tomto předvelikonočním období zde byla sváteční výzdoba a děti si tu též vyrobily malou dekoraci. I když nás cestou provázely sněhové vločky, všem se výlet moc líbil.

Celý článek »

Keramika paní vychovatelky Horálkové

28. 4. 2022
Celý článek »

Jaro – II.oddělení ŠD

28. 4. 2022
Celý článek »

©2014 Jaroslav Čížek