ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

6. 3. 2015

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Zimní lyžařský výcvikový kurz v Čenkovicích

Zimní lyžařský výcvikový kurz naší školy proběhl od 21. 2. do 27. 2. 2015 v Čenkovicích v Orlických horách na horské chatě Atlas. Kurzu se zúčastnilo celkem 28 žáků z druhého stupně. Jako každý rok se naši lyžaři a snowboarďáci zapojili nejen do výcviku na sjezdovce, tak i do celotýdenní soutěže přemýšlení a řešení různých úkolů.

První večer začal slavnostním předáváním „lyžičáků“ všem účastníkům kurzu. V tomto lyžařském/snowboardovém průkazu byl přehled metodických postupů výuky na svahu a otázky z večerních přednášek. Lyžaři a snowboarďáci měli za úkol na tyto otázky odpovědět a zároveň si během pobytu nechat potvrdit od svých lyžařských instruktorů své zvládnuté dovednosti.

První den se lyžovalo na modré sjezdovce, další dny se zkušenější přemístili na červenou sjezdovku na Bukové hoře.

Závodníci ale bojovali i o body pro svůj tým během poledního klidu a večerních hodin, kdy plnili různé úkoly. Velmi zajímavým úkolem pro týmy bylo připravit a správně obléknout svého jezdce na svah a zároveň to správným komentářem doplnit. S tímto úkolem si nejlépe poradil tým chlapců ze 6. třídy s moderátorem Mikulášem Bílkem.

Zajímavou akcí byla i přednáška člena Horské služby, který nás seznámil s pravidly bezpečného chování na horách.

Ve čtvrtek v dopoledních hodinách nám vlekaři z oddílu TJ Čenkovice připravili slalomovou trať. Závod byl zajímavý a výsledky nás velmi překvapily. Absolutním vítězem se stala Kateřina Zubrová. V odpoledních hodinách jsme vyrazili na svah v maskách. Je to taková naše tradice, kdy se s horami loučíme.

Ačkoliv letos nám počasí moc nepřálo, i přesto jsme si lyžařský kurz užili. Celý kurz jsme pak ukončili vyhodnocením všech soutěží a podepsáním a předáním „lyžičáků“.

©2014 Jaroslav Čížek