ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

6.A a 6.B ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové

26. 4. 2018

Žáci 6.A a 6.B třídy se dne 10. dubna 2018 zúčastnili exkurze ve Studijní a vědecké knihovně v Hradci Králové. Lekce byla zaměřena na autory H.CH. Andersen,A. Lindgrenová, bratři Grimmové, R.Kipling a Saint-Exupéry a vztahovala se k předmětům český jazyk a literatura, vlastivěda, zeměpis, informační výchova a výtvarná výchova. Děti si rozvíjely kompetence k učení, řešení problémů, komunikativní i sociální, listovaly v knihách a atlasech, vyhledávaly informace ze života a díla daného spisovatele a výsledky prezentovaly v konferenčním sále.

©2014 Jaroslav Čížek