ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Angličtina ve třetí třídě

6. 1. 2015

Při hodinách anglického jazyka ve třetích třídách se žáci seznamují se základními okruhy slovní zásoby. Umí zazpívat několik písniček, naučili se básničky o hračkách, s čísly a o rodině. V těchto dnech se učili pojmenovávat části lidského těla. Tuto slovní zásobu si upevňovali i při výrobě pana a paní Bramborových.

PC160128

P1213234

©2014 Jaroslav Čížek