ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Beseda – BESIP

4. 11. 2018

V pátek 26.října nás ve šk. družině navštívila operační důstojnice městské policie HK paní Petra Jarková, která besedovala s dětmi (I. a II.oddělení) o dodržování bezpečnosti silničního provozu a způsobu chování při kontaktu s cizími a neznámými osobami. Za aktivní spolupráci děti obdržely pexeso dopravních značek a tematické omalovánky.

©2014 Jaroslav Čížek