ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Chlupáčovo muzeum historie Zem – 11. 11. 2015

23. 2. 2016

Chlupáčovo muzeum historie Země v Ústavu geologie a paleontologie PřF UK v Praze zavedlo žáky šestého ročníku na cestu do pravěku. Pod vedením pana Mazucha žáci prošli jednotlivá geologická období od prahor až po čtvrtohory a prohlédli si unikátní sbírky zkamenělin a kosterních pozůstatků.

V druhé části exkurze na PřF UK žáci navštívili chovy bezobratlých živočichů. Kromě zajímavého povídání o bezobratlých organismech si žáci mohli pod vedením zkušeného lektora vzít do ruky např. patnáct centimetrů dlouhou mnohonožku, sklípkana nebo velké larvy brouků.

PB103576

 

©2014 Jaroslav Čížek