ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Den Země – 2.A, 2.B

6. 5. 2022

Ve čtvrtek 21.4.2022 třídy 2.A a 2.B oslavily v předstihu den Země. I přes nepřízeň počasí jsme se ráno vydali pěšky do místní firmy na třídění odpadu – NAPOS. Měli jsme velmi zajímavou a poučnou prohlídku. Děti si vyzkoušely skartaci starého papíru. Po příchodu do školy jsme zvládli ještě stezku ve dvojicích. Děti chodily a plnily úkoly na jednotlivých stanovištích, vztahující se k přírodě. Tímto ještě jednou děkujeme paní učitelce Malinové za organizaci stezky a žákům 9.ročníku za pomoc na stanovištích. Celým dnem nás provázela dobrá nálada.

Bohužel počasí nám nepřálo na sběr odpadků v okolí školy. Přesto 2.B nezaváhala a na sběr se vydala v pondělí 25.4. v rámci hodiny prvouky. Následovala diskuse o třídění odpadů a odhazování odpadků na veřejných místech. K překvapení všech žáků i třídní učitelky bylo odpadků mnoho. Žáci byli šikovní a našli i to, co už bylo na mnohých místech dobře ukryto.

Věříme, že projektový den byl pro všechny naučný a zábavný zároveň. Doufáme, že druháčci budou i nadále třídit odpad a své znalosti budou prezentovat dalším lidem.

©2014 Jaroslav Čížek