ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Edison 2019

30. 4. 2019

Ve spolupráci s největší studentskou organizací na světě AIESEC se naše škola již podruhé zapojila do projektu EDISON. Přípravy na tuto mimořádnou akci započaly tvorbou žákovských projektů, kdy skupinky žáků vytvořily plakáty představující Českou republiku v mnoha úhlech. Někteří se zaměřili na krásy naší vlasti, jiní se orientovali na českou kuchyni, národní sporty či tradiční české zvyky. Plakáty se pak vystavily po chodbách školy, aby si zahraniční studenti vytvořili alespoň nějaké povědomí o České republice. V pátek 3. května 2019 se konal na Univerzitě Hradec Králové taktéž mítink Space Development, kde naši školu reprezentovala koordinátorka projektu Mgr. Michaela Šafrová. Jednalo se o první seznámení se stážisty.

V týdnu od 6. do 10. května 2019 se žáci každý den v hodinách i mimo ně setkávali se zahraničními studenty z různých zemí světa. Měli tak možnost poznat mladé lidi odlišných kultur a národností a seznámit se s jejich zvyky a tradicemi. Tentokrát přijela pětice studentů a prostřednictvím poutavých prezentací představila sebe a svoji zemi – Gruzii, Indii, Kazachstán, Thajsko a Rusko.

Během celého týdne si žáci prohlubovali své znalosti angličtiny, protože veškerá komunikace se studenty se vedla v tomto jazyce. Pro některé žáky to mohla být výborná motivace k tomu, aby si uvědomili, jak je důležité ovládat cizí jazyk.

V pondělí 6. května proběhlo zahájení projektu ve školní jídelně, kde zahraniční studenty přivítal pan ředitel, který mimo jiné zdůraznil potřebu mezikulturní komunikace. Následně se krátce představili sami stážisté a poté se všichni rozešli do tříd, aby se mohli těšit na zajímavé povídání o méně známých zemích. Jednotlivým stážistům byl přidělen také jeden žák, který zastával funkci asistenta. Doprovázel studenta do třídy, pomáhal s překladem a orientovat se ve škole. Pro asistenty to byla skvělá možnost, jak si osvěžit komunikaci v anglickém jazyce a příležitost navázat přátelský vztah s mladým člověkem jiné národnosti a poznat tak rozdílné kulturní a společenské prostředí. Přestože tato práce byla časově náročná, žáci v roli asistenta si ji nesmírně pochvalovali.

Každý den navštěvovali zahraniční stážisté jednotlivé třídy a prezentovali o své rodné zemi. Představili žákům nejen zvyky a tradice, ale naučili je i základní fráze z jejich mateřského jazyka. Na chodbách školy jsme pak mohli potkávat žáky, kteří se zdravili kupříkladu Namasté. Všechna setkání se studenty se nesla v duchu pohodové a přátelské atmosféry. Žáci pozorně poslouchali a diskutovali nad kulturními a společenskými odlišnostmi.

Společné aktivity se neomezily jen na dopolední program, ale i na odpolední vyučování. V hodinách tělesné výchovy se uskutečnilo klání ve stolním tenise, kopané, florbalu a všichni si zařádili při hře kin-ball. Dívky si mohly vyzkoušet nejen míčové hry, ale i aerobic. Ve výtvarné výchově se ukázalo, zda mají osmáci a deváťáci umělecké cítění. Žáci deváté třídy si pod vedením studentky z Gruzie nejprve sepsali seznam svých přání a poté se je pokusili přenést výtvarně na papír. Osmáky se snažila naladit na výtvarnou notu stážistka z Thajska. Ta promítla žákům obrázek domku stojícího na poli s horizontem hor a krok za krokem vysvětlovala, jak mají žáci při malbě temperou postupovat.

Čtvrteční ráno patřilo našim žákům, kteří pro studenty připravili snídani. Ve třídách tak voněly domácí buchty, palačinky, různé dortíky a jiné dobroty, které přichystali sami žáci.

Poslední den projektu byl ve znamení Global Village. Tělocvična se na pár hodin proměnila v jakési pomyslné tržiště. Každý zástupce z cizí země zde měl stánek, kde předvedl, co je pro jeho zemi charakteristické. Studentka z Thajska naplnila talíře typicky thajskými pokrmy, u indického stánku si žáci mohli prohlédnout bankovky a tradiční mužský oděv. Zároveň si vyzkoušeli složit si v hindštině své jméno a naučit se ho vyslovovat. U ruského stánku se zase potýkali s azbukou. Studentka z Kazachstánu nechala žáky ochutnat tradiční slaný sýr z velbloudího mléka a jako vzpomínku na prožitý týden poprosila žáky, aby se jí podepsali a něco jí namalovali. Poslední stánek představující Gruzii byl zaměřen taktéž na mateřský jazyk. Na památku si žáci mohli odnést suvenýr v podobě svého jména zapsaného v gruzínštině.

Rozloučení se zahraničními studenty bylo v režii paní učitelky Mgr. Jany Malinové. Ta spolu s dobrovolníky z 8. třídy předvedla studentům chemickou show. V ředitelně pak proběhlo závěrečné setkání, kdy pan ředitel poděkoval za velmi inspirující týden a předal studentům na památku na naši školu malé dárky.

Cílem projektu je spojit mladé lidí a ukázat si rozdílnosti v kultuře a životních postojích různých národů. EDISON klade důraz na toleranci a omezení předsudků, které ve společnosti všeobecně panují. Díky tomuto vzdělávacímu projektu se tak žáci naší školy mohou stát generací, která pomůže prolomit prohlubující se mezikulturní bariéru.

©2014 Jaroslav Čížek