ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Hrdličkovo muzeum člověka, 8. ročník, 23. 2. 2017

14. 3. 2017

Žáci 8. ročníku navštívili 23. února expozici Hrdličkova muzea člověka na Přírodovědecké fakultě UK v Praze. V rámci exkurze si žáci s lektorem nejprve prošli expozici muzea, která dodnes kopíruje ideu Dr. Hrdličky – je rozdělena do čtyř tematických celků. Hlavními tématy jsou vývoj lidského druhu (fylogeneze) a rozličnost (variabilita) lidského druhu. Doplňkovými jsou témata vývoje lidského jedince (ontogeneze) a téma nemocí, odchylek (patologie) a smrti. V druhé části návštěvy si žáci mohli prostřednictvím workshopu udělat představu o práci forenzního antropologa.

©2014 Jaroslav Čížek