ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Literární exkurze do Miletína – Naučná stezka K. J. Erbena

3. 9. 2018

Ve středu 6. 6. 2018 vyrazili žáci 6. tříd na literární exkurzi do Miletína, kde se narodil významný básník, spisovatel a sběratel pohádek a říkadel Karel Jaromír Erben. Nejprve si žáci prohlédli klášterní sklepení, kde obdivovali studnu přes 33 metrů hlubokou. Potom se přesunuli do rodného domku K. J. Erbena, kde se dozvěděli zajímavosti o jeho životě i díle. Se zájmem si prohlédli expozici a pak už je kroky vedly naučnou stezkou. V průběhu celé exkurze žáci vyplňovali pracovní listy a soutěžili ve skupinách. Protože nám počasí přálo, exkurzi jsme zakončili v místních cukrárnách. Děti si také zakoupily místní vyhlášenou specialitu – miletínské modlitbičky.

©2014 Jaroslav Čížek