ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Londýn a jižní Anglie – 14.5.2017 – 19.5.2017

2. 6. 2017

Od budovy školy jsme odjeli v dopoledních hodinách. Autobusem jsme cestovali přes Německo a Belgii a zastavovali pouze na protažení a toalety. Během noci jsme projeli Belgií a v časných ranních hodinách dorazili do přístavu ve Francii, abychom se přeplavili trajektem do Velké Británie. Po vylodění v Doveru jsme se vydali severozápadním směrem do Londýna, kde jsme se nejprve prošli parkem ve čtvrti Greenwich. V parku se nalézá známá královská observatoř a prochází tudy nultý poledník, který jsme společně překročili. Poté jsme se svezli lodí po řece Temži kolem Isle of Dogs až k mostu Tower Bridge, kde jsme navštívili expozici Tower Bridge Exhibition, včetně procházky po skleněné lávce s výhledem na moderní stavby Londýna. Prohlédli jsme si londýnský hrad The Tower, který za svou téměř tisíciletou historii sloužil jako královský hrad, pevnost, vězení, místo poprav a nyní je domovem korunovačních klenotů. Poté jsme se vydali na procházku po finančním centru Londýna – oblasti The City.

Po rušných ulicích City jsme došli k druhé největší církevní stavbě Evropy, k monumentální St. Paul’s Cathedral. Večer jsme odjeli na ubytování do hostitelských rodin, kde jsme si dali večeři a odpočinuli si. Třetí den po snídani jsme odjeli do přístavu Portsmouth, kde jsme prozkoumali vlajkovou loď admirála Nelsona HMS Victory a zajímavé muzeum Royal Naval Museum. Poté jsme se zastavili u římského přístaviště a prohlédli si normanský hrad Portchester. Odpoledne jsme strávili ve městě Chichester. Navštívili jsme románsko-gotickou katedrálu se slavnou zvonicí a sochou sv. Richarda. Večer jsme se vrátili na ubytování do stejných hostitelských rodin, kde jsme se navečeřeli a procvičili v anglické konverzaci. Čtvrtý den po snídani jsme se projeli městem Salisbury, kde jsme si prohlédli krásnou raně gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii (123 m) a v kapitulní síni jsme se podívali na vystavený originál Velké listiny svobod, kterou byl donucen anglický král Jan (známý jako Jan Bezzemek) podepsat v r. 1215. Poté jsme přejeli k asi nejslavnějšímu pravěkému megalitickému monumentu v Evropě – Stonehenge. Odpoledne jsme strávili v bývalém hlavním městě Anglie –

Winchesteru. Prozkoumali jsme románsko-gotickou katedrálu, která je nejdelší v Evropě. Prošli se městem a navštívili bývalý královský palác s kulatým stolem krále Artuše. Večer jsme opět jeli na ubytování do stejných hostitelských rodin, kde jsme si dali večeři a procvičili se v anglické konverzaci.

Poslední den v Anglii jsme vyrazili opět do Londýna, kde nás čekala návštěva muzea voskových figurín Madame Tussauds a dále procházka místy, která se nejvíce zapsala do historie města. Viděli jsme Buckingham Palace, Westminster Abbey, Whitehall, Trafalgar Square, čínskou čtvrť Soho a jiné. Odpoledne jsme měli možnost nákupu suvenýrů. V podvečer jsme se s Londýnem rozloučili jízdou na London Eye a odjeli do přístavu Dover, kde jsme se nalodili na noční trajekt do Francie.

Přes noc jsme projeli Belgií a Německem. Zpět k budově školy jsme dorazili ve večerních hodinách.

©2014 Jaroslav Čížek