ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Máchův kraj

29. 6. 2023

Žáci 8. ročníků se 7. června vydali na literární exkurzi, aby se seznámili s romantickým místem, kde v 19. století vznikla lyrickoepická skladba Máj. Po příjezdu do Doks žáci nastoupili na výletní loď Hynek a obepluli Máchovo jezero. Z paluby lodě mohli sledovat romantická zákoutí jezera a v dálce hrad Bezděz. Jeho brány se žákům otevřely po namáhavém výstupu. Zde nás přivítala milá paní průvodkyně, která nás seznámila se zajímavou historií hradu. Během literární exkurze žáci plnili úkoly do pracovních listů. Hledali pachatele, malovali podobiznu Karla Hynka Máchy, siluetu hradu, počítali průměrnou rychlost lodě a výkon motoru.

©2014 Jaroslav Čížek