ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Otevírali jsme nové učebny a knihovnu

5. 6. 2019

Na jaře letošního roku byla dokončena rekonstrukce a modernizace interiéru hospodářského objektu Základní školy v Předměřicích nad Labem. V přízemí tohoto objektu se nyní nacházejí dvě třídy školní družiny, v prvním poschodí zcela nově vybavené dílny a cvičná kuchyň pro výuku pracovních činností, keramická dílna a rovněž kompletně nově vybavená počítačová učebna s kabinetem pro pedagogy. V podkroví je umístěná Obecní knihovna Předměřice nad Labem. V úterý 28. května 2019 se uskutečnilo slavnostní zahájení provozu v této zrekonstruované části budovy školy. Ředitel školy Mgr. Pavel Hebelka přivítal zástupce Obecního úřadu Předměřice nad Labem a zástupce firem, které se na rekonstrukci a modernizaci budovy podílely, knihovnice SVK HK a KMHK a další knihovnice z okresu Hradec Králové a Trutnov a ocenil přínos získaných učeben pro pedagogickou činnost a práci školy. Děkovnou řeč pronesla také starostka Stanislava Marková. Poté si hosté prohlédli nové učebny. Další část úterního dopoledne probíhala v prostorách knihovny. Pásmo mluveného slova a hudby připravili žáci ZŠ. Mgr. Jana Kopřivová seznámila přítomné s historií Obecní knihovny v Předměřicích nad Labem, která je jako jedna z mála knihoven u nás umístěna v budově školy a která zároveň slouží také jako knihovna školní, pohovořila o dosavadní činností knihovny a ocenila současnou moderní podobu knihovny s bezbariérovým přístupem. Následovalo pohoštění a prohlídka knihovny vyzdobené výtvarnými pracemi žáků a obrazovou dokumentací z činnosti knihovny. V odpoledních hodinách probíhal Den otevřených dveří pro veřejnost. Přestože celé odpoledne pršelo, možnost podívat se do nových učeben a do knihovny využilo 179 návštěvníků, kteří nešetřili chválou.

©2014 Jaroslav Čížek