ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Požární ochrana očima dětí 2019

24. 6. 2019

Soutěž vyhlašuje Sbor dobrovolných hasičů České republiky. V části literární nebo výtvarné vyjadřují žáci své zkušenosti a poznatky o pomoci hasičů při požárech, živelných pohromách, autonehodách nebo se zamýšlejí nad vznikem požárů v důsledku nedbalostního jednání a nepozornosti při manipulaci s ohněm, hořlavinami, zábavnou pyrotechnikou apod. Z rukou pana Jana Medaše, starosty SDH v Předměřicích nad Labem, převzali diplomy a věcné ceny žáci, kteří postoupili ze školního kola do okresního kola, a žáci, kteří se umístili na předních místech v okresním a krajském kole. V letošním školním roce jsme získali v okresním kole 7x první místo, 6x druhé místo a 4x třetí místo. V krajském kole se umístila jedna žákyně na 1. místě s postupem do kola národního a jedna žákyně na 2. místě. Za účast v soutěži obdržela škola Čestné uznání. Všem těmto žákům blahopřejeme a SDH v Předměřicích nad Labem děkujeme za diplomy, medaile a ceny.

©2014 Jaroslav Čížek