ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Pozdrav z lyžařského výcviku…

12. 3. 2019

Pozdrav z lyžařského kurzu z Horní Malé Úpy zasílají žáci naší školy.

©2014 Jaroslav Čížek