ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Přednáška o kriminalitě

30. 1. 2020

Ve středu 15. ledna jsme na naší škole přivítali plukovníka Mgr. Josefa Lottese, elitního kriminalistu, který byl v roce 2016 uveden do Síně slávy Policie ČR za celoživotní boj proti zločinu. Ve své přednášce pro žáky 2. stupně se věnoval kriminalitě nezletilých a mladistvých, trestní zodpovědnosti dětí a mládeže, vysvětlil pojem trestní čin. Na konkrétních příkladech ze své praxe ukázal, jak nebezpečné může být seznamování se s neznámými lidmi prostřednictvím sociálních sítí. Pohovořil také o kyberšikaně a násilí na školách, které mnohdy vede až k nejtragičtějším následkům. Žáky upozornil na platnost autorského práva a na důsledky za jeho porušení při stahování z internetu.

©2014 Jaroslav Čížek