ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Přírodovědecká fakulta UK v Praze – exkurze 8.A

26. 4. 2023

Dne 3. dubna 2023 navštívili žáci 8. A v rámci výuky přírodopisu Přírodovědeckou fakultu UK v Praze. Nejprve si s lektorem prošli expozici Hrdličkova muzea člověka, která je věnována antropologii. Potom se žáci vydali Po stopách zločinu. Jednalo se o hodinový workshop s detektivní zápletkou. Žáci se zábavnou formou dozvěděli, jak se zajišťuje místo činu a v laboratoři si vyzkoušeli zpracování některých důkazů (daktyloskopie, izolace DNA).  

©2014 Jaroslav Čížek