ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Program KyberLife, Náchod

1. 11. 2019
17. října 2019 se žáci 6.  ročníků zúčastnili v rámci primární prevence programu KyberLife. Představení se odehrálo v Základní umělecké škole Náchod. Žáci během představení využívali své chytré mobilní telefony, aby se mohli zapojit do virtuálního příběhu. Svým rozhodováním ovlivňovali průběh děje. Po představení následovala diskuze s tvůrci programu, kde měli žáci příležitost se dozvědět, jak se mají chovat v kyberprostoru, aby to bylo pro ně bezpečné. Ve škole žáci vyjadřovali své  názory k programu.

©2014 Jaroslav Čížek