ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Putování říční krajinou, 7.B, 4. června 2019

6. 6. 2019

Žáci sedmého ročníku se v rámci výuky přírodopisu a environmentální výuky zúčastnili výukového programu střediska ekologické výchovy SEVER v HK – Putování říční krajinou. V průběhu programu se teoreticky, a zejména prakticky seznámili s jedním z úseků Přírodního parku Orlice. Za pomoci lektorů SEVERu se snažili odvodit a pochopit fungování říční krajiny a uvědomit si, co by pro krajinu a život lidí mohla znamenat hypotetická regulace toku a případné další jeho úpravy. Prostřednictvím simulační hry si žáci vyzkoušeli možnosti různých úhlů pohledu na danou problematiku.

©2014 Jaroslav Čížek