ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Recyklohraní

11. 2. 2019

ZŠ Předměřice nad Labem je zapojena do recyklačního programu RECYKLOHRANÍ pod záštitou MŠMT České republiky. Cílem programu je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a drobných elektrozařízení.

Vztah dětí k životnímu prostředí rozvíjí program též formou tematických her, praktických činností, kvízů a menších projektů. Žáci naší školy se již po několikáté aktivně a s vervou zapojili do plnění praktických úkolů. V posledním, nazvaném „Vytvořte BATERKOŽROUTA“, se věnovali výrobě originální nádoby na sběr použitých baterií.

Posuďte sami, jak se jim dílo podařilo.

©2014 Jaroslav Čížek