ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Škola uzavřena pro 3. – 9. ročník

13. 11. 2020

Z rozhodnutí vlády od 14.10.2020

Aktuální situaci sledujte na webových stránkách školy zs.pnl.cz

Zadání domácí práce: Sekce Třídy

Postupy pro online výuku: Sekce Distanční výuka

Školní družina: uzavřena

Předmět speciálně pedagogické péče a Pedagogická intervence: probíhá distanční formou, individuální konzultace po dohodě s vyučujícím.

V případě, že žák nemá přístup k internetu, kontaktujte svoji třídní učitelku, která zajistí předávání materiálů a úkolů prostřednictvím skříně před hlavním vchodem školy.

Informace školní jídelny

 

Z důvodu distanční výuky jsou odhlášeny obědy všem strávníkům.

V případě zájmu o stravu, na kterou má žák i v době distanční výuky nárok, je nutné oběd objednat.

Strávník si v době od 11,30 hodin do 12,30 hodin může oběd sníst v prostoru školní jídelny, která je pro tyto strávníky otevřena. Vstup je povolen pouze zadním vchodem (od fotbalového hřiště).

Den předem, do 11,00 hodin objednáte oběd na stránkách stravy.cz, odhlásit objednanou stravu lze též do 7,00 hodin telefonicky na čísle školní jídelny – 495 581 238 v případě nezájmu o oběd v daný den.

Z technicko provozních důvodů nelze vydávat stravu pro žáky distanční výuky do přinesených jídlonosičů.

©2014 Jaroslav Čížek