ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Soutěž Nakresli a vyhraj svůj kalendář

10. 11. 2015

Žáci současné 7. třídy se koncem loňského školního roku zapojili do výtvarné soutěže Nakresli a vyhraj svůj kalendář, kterou vyhlásila Střední škola propagační tvorby a polygrafie ve Velkém Poříčí. Ze 13 zúčastněných škol Královéhradeckého kraje obsadili 1. místo. Odměnou jim byla exkurze do této střední školy dne 4. listopadu. Prohlídka výstavy všech kalendářů a dále učeben, dílen a ateliérů byla ze strany SŠPTP výborně zorganizována. Velmi zajímavou pro naše žáky byla možnost zúčastnit se vybraných činností pod dohledem pedagogů a ve spolupráci se studenty této školy. V tiskárně měli možnost potisku vlastního trička, v aranžérské dílně vyráběli korálkové zápichy. Ve výtvarném ateliéru si zkusili nakreslit zátiší a v počítačové učebně si vyzkoušeli kreslení tabletem. Část chlapců využila služeb kadeřnického salonu. Exkurze se žákům velmi líbila a navíc získali cenné informace pro zaměření svého budoucího studia.

PB040321

©2014 Jaroslav Čížek