ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Srdce s láskou darované

29. 5. 2020

Láskovník pro všechny, co potřebují lásku, obzvláště pak pro Austrálii

V letošním roce byl vyhlášen 6. ročník soutěže Srdce s láskou darované. Hlavním partnerem a pořadatelem tohoto celostátního projektu pro dětské týmy je časopis Age. Myšlenka projektu – myslet na druhé, spolupracovat, ukázat, že si někoho nebo něčeho vážíme, máme ho rádi a vyjádřit mu pomoc, podporu a lásku – nadchla žáky 3.A s paní učitelkou Jitkou Samkovou. Ve třídě zasadili a s velkou láskou vypěstovali keř Láskovník, ze kterého sklidili 24 srdíček, která pak spojili do jednoho velkého srdce. V té době bojovali lidé v Austrálii s obrovskými požáry. Žáci se proto rozhodli poslat všechna srdce s vyjádřením podpory a sounáležitosti do Austrálie nadaci Victoria, kterou zaštiťuje zoologická zahrada v Melbourne, kde se starají o zachráněná, avšak často zraněná a popálená zvířata z oblastí postižených požárem.

V těchto dnech byla soutěž, které se zúčastnilo 224 týmů, uzavřena a vyhodnocena. A Láskovník žáků 3. A získal Zvláštní cenu předsedy Poslanecké sněmovny PČR!! Slavnostní setkání všech vítězných týmů v poslanecké sněmovně bylo naplánováno na 25. května. Mezitím ale dorazil covid-19 a spolu s ním celostátní opatření proti pandemii, takže setkání účastníků se slavnostním předáním cen se bohužel neuskuteční. V  tento den však budou na internetu zveřejněny výsledky hlasování veřejnosti a vítězným týmům, tedy i žákům naší školy, bude věnováno červnové vydání časopisu Age. Žákům 3.A moc blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy. Velmi si vážíme jejich nadšení a zápalu pro dobrou věc.


Vážení rodiče, milí žáci,

        chtěla bych vám touto cestou poděkovat za hlasy, které jste poslali do veřejného hlasování soutěže Srdce s láskou darované. Díky vám všem jsme se mezi 224 týmy umístili na krásném 5. místě.

        Nadace v Melbourne potřebuje finanční prostředky pro popálená a zubožená zvířata, na výsadbu nových lesů, potravu pro koaly či klokany, kteří se již do volné přírody nemohou nikdy vrátit.

        Proto bych vás všechny chtěla požádat o dobrovolný příspěvek pro tuto nadaci. Vím, že nejste sobečtí, a věřím, že pomůžete náš oceněný projekt dotáhnout do konce.  Musím splnit slib, který jsem Austrálii dala, a pevně věřím, že vy mi v tom pomůžete.

        Dobrovolný příspěvek je možné poslat po dětech, nebo můžete kontaktovat přímo mě a já si peníze převezmu. Tak jak třeťáčci spojili všechna srdce v jedno, spojme vaše drobné obnosy a udělejme něco dobrého pro přírodu našich protinožců.

        Podpora nadace bude probíhat v měsíci červnu a poté ještě v měsíci září.

Z celého srdce vám všem mnohokráte děkujeme.

Jitka Samková a žáci 3.A


Dne 15. května 2020 se na naší škole uskutečnilo slavnostní předávání Zvláštní ceny předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, která je udělována vybranému týmu celostátní soutěže Srdce s láskou darované. Celá akce probíhala v útulné školní knihovně za účasti paní Jany Jenšíkové a pana Jana Víchy, organizátorů projektu Srdce s láskou darované, paní Anny Majewské za společnost OPTYS, partnera časopisu AGE, paní Radky Kohoutové, pracovnice Kanceláře PS, která zastupovala pana předsedu Radka Vondráčka, pana Pavla Hebelky, ředitele ZŠ a MŠ Předměřice nad Labem, pana Michala Zikmunda, zástupce ředitele ZŠ, paní Jany Kopřivové, zastupující místní knihovnu, paní Jitky Samkové, třídní učitelky a organizátorky projektu Láskovník pro Austrálii a 22 žáků třídy 3.A, kteří na projektu pracovali a krásné ocenění získali.

O kulturní program se zasloužili sami žáci. Barbora Malá a Tereza Holečková z 5.A třídy zahrály na flétnu. V programu pokračovali žáci 3.A. Valentínka Gnolová zazpívala, Matěj Chmelík zahrál na kytaru a Anička Hlubučková zahrála na flétnu. Všem se vystoupení velice líbilo a zahájilo slavnostní předávání cen.

Škola obdržela dřevěný certifikát s vyřezaným logem soutěže a volné vstupenky do všech expozic Muzea a galerie Orlických hor pro celou školu. Naši malí soutěžící dostali maskota v podobě dvouocasého plyšového lva, stolní hry a stavebnici, přívěsky srdíčka se šlupnou Swarovski, originální medaile s logem soutěže, časopis AGE s článkem o našem kolektivu, sladké odměny, hrací karty a další drobnosti.

Společně si všichni zazpívali hymnu soutěže Srdce s láskou darované, připili si na úspěšný projekt a pochutnali si na vynikajícím občerstvení v podobě zákusků, kanapek a řízečků. Atmosféra byla velice příjemná, děti oceňování silně prožívaly, ale také si ho náramně užívaly. Organizátoři projektu i naši malí vítězové se loučili s úsměvem na tváři a plní krásných, neopakovatelných zážitků.

Jsme všichni velice hrdí na to, že i naše malá školička dokáže velké věci.

©2014 Jaroslav Čížek