ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

5.A

28. 4. 2020

Nové třídní stránky od 30. 3. 2020

Informace třídního učitele: Mgr. Ivana Loskotová

Učivo po dobu uzavření školy z anglického jazyka naleznete na nových třídních stránkách.

Učivo po dobu uzavření školy z českého jazyka, matematiky, přírodovědy a vlastivědy je stále rodičům posíláno jednou týdně emailem na adresy, které dali rodiče paní učitelce třídní.

Informace z knihovny

 

Výuka:  
Náměty na procvičování český jazyk a matematika
český jazyk a matematika
český jazyk a matematika
český jazyk
český jazyk
český jazyk, anglický jazyk
anglický jazyk
český jazyk, matematika, vlastivěda

©2014 Jaroslav Čížek