ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, PŘEDMĚŘICE NAD LABEM,

okres Hradec Králové

nadpis sekce zs

Vánoční besídka

21. 12. 2018

Na závěr kalendářního roku připravujeme na naší škole již tradičně vánoční besídku. V pestrém programu vystoupili žáci prvních až osmých tříd, žáci devátého ročníku zajišťovali technické zázemí. Rodiče a další návštěvníci vyslechli ve středu 19. 12. zpěv vánočních a zimních písní, zhlédli taneční vystoupení s šátky, stuhami a dalšími rekvizitami, představili se žáci hrající na různé hudební nástroje. Ve vánočním programu nechyběly veselé pohádky – O kůzlátkách a Napravený anděl, písní Buchet je spousta si přítomní připomněli televizní pohádku Kouzla králů. Dozvěděli se také, jak probíhá vánoční nadělování dárků i v jiných zemích v Evropě či v Americe. Celý program žáci zopakovali ještě ve čtvrtek 20.12. dopoledne pro děti z mateřské školy a sobě navzájem.

©2014 Jaroslav Čížek